Στάθης Μαυρομμάτης, σολίστ σαξοφώνου

Κριτική από Ντ. Κωνσταντινίδη

Dear Stathi,

I received today your excellent recording… Outstanding performance and wonderful music. You really sound great and the orchestra is excellent too. I am sorry that Nikolaou is not around. Beautiful music. Please convey my congratulations to Mr. Kokkoris and maestro Panayotopoulos…

D. Constantinides , Boyd Professor of Composition, Louisiana State University/USA