Στάθης Μαυρομμάτης, σολίστ σαξοφώνου

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Α. ΚΟΝΤΣΕΡΤΑ

A.GLAZOUNOV : CONCERTO en mib
(κοντσέρτο για σαξόφωνο άλτο και ορχήστρα εγχόρδων)

D.MILHAUD : SCARAMOUCHE
(σουίτα για σαξόφωνο άλτο και συμφωνική ορχήστρα)

CL.DEBUSSY : RAPSODIE
(ραψωδία για σαξόφωνο άλτο και συμφωνική ορχήστρα)

H.V.LOBOS : FANTASIA
(κοντσέρτο για σαξόφωνο σοπράνο, ορχήστρα εγχόρδων και 3 κόρνα)

J.RIVIER : CONCERTO
(διπλό κοντσέρτο για σαξόφωνο άλτο,τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων)

J.IBERT : CONCERTINO DA CAMERA
(κοντσέρτο για σαξόφωνο άλτο και 11 όργανα)

H.TOMASI : BALLADE
(για σαξόφωνο άλτο και ορχήστρα )

R.MOLINELLI : FOUR PICTURES FROM NEW YORK
(για σαξόφωνο και συμφωνική ορχήστρα)

R.BOUTRY : DIVERTIMENTO
(για σαξόφωνο άλτο και ορχήστρα εγχόρδων)

P.M.DUBOIS : CONCERTO
(για σαξόφωνο άλτο και ορχήστρα εγχόρδων)

D.HEATH : SAXOPHONE CONCERTO “THE CELTIC”
(για σαξόφωνο σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων)

T.Z.OZDEMIR : SHADES OF MEDITERRANEAN
(για σαξόφωνο αλτο και ορχήστρα δωματίου)

T.Z.OZDEMIR : “KARPATHIA”
(για σαξόφωνο αλτο και ορχήστρα)

Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : CONCERTO(MIDNIGHT FANTASY II)
(για σαξόφωνο άλτο και ορχήστρα δωματίου)

Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ : SAX CONCERT N.3 “THE GREEK”
(για σαξόφωνο σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων)

Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ : SAX CONCERT N.2
(για σαξόφωνο άλτο και ορχήστρα εγχόρδων op.166)

Μ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ
(για σαξόφωνο σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων)

Δ.ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ : CONCERTO
(για σαξόφωνο αλτο και συμφωνική ορχήστρα)

Μ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ : CRETAN CONCERTINO
(για σαξόφωνο αλτο και συμφωνική ορχήστρα)

A.PIAZZOLLA : OBLIVION-LIBERTANGO
(μεταγραφή για σαξόφωνο και ορχήστρα εγχόρδων)

G.FAURE : PAVANE
(μεταγραφή για σαξόφωνο και ορχήστρα)

B.MARCELLO : CONCERTO EN UT MINEUR
(μεταγραφή για σαξόφωνο και ορχήστρα εγχόρδων)

H.V.LOBOS : ARIA FROM BACHIANAS BRASILEIRAS N.5
(μεταγραφή για σαξόφωνο σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων)

P.ITURRALDE : ORCHESTRAL CZARDAS
(για σαξόφωνο άλτο και συμφωνική ορχήστρα ή μπάντα)

ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΗ

A. CARASTATHIS : CONCERTO
(για σαξόφωνο άλτο και ορχήστρα)

Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ : CONCERTINO ‘Testosterone’
(για σαξόφωνο άλτο, πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων)

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : CONCERTO N.2 “GRECIAN VARIATIONS”
(για σαξόφωνο σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων)

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : CONCERTO OF PSALMS
(για σαξόφωνο άλτο, βιολί και ορχήστρα)

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : TRANSORMATIONS
(για σαξόφωνο σοπράνο και ορχήστρα δωματίου)

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ : MUSIC FOR TWO SAXOPHONES AND ORCHESTRA
(για σοπράνο,τενόρο σαξόφωνα και ορχήστρα εγχόρδων)

A.ARGUELLO : CONCERTO “A LA TICA”
(για σαξόφωνο αλτο και συμφωνική ορχήστρα)

ILIO VOLANTE : ESSELUNGA
(για σαξόφωνο αλτο και μπάντα)

ILIO VOLANTE : VAL PAGANA
(για σαξόφωνο αλτο και ορχήστρα εγχόρδων)

ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ : “PIECE DE CONCERT”
(για σαξόφωνο άλτο και ορχήστρα, οp.57)

ΣΠ.ΜΑΖΗΣ : “STILLNESS”
(για σαξόφωνο άλτο και ορχήστρα εγχόρδων op.58)

Ε. ΚΟΚΚΟΡΗΣ : CONCERTO
(για σαξόφωνο σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων)

Β.ΔΕΛΛΙΟΣ : CONCERTO
(για σαξόφωνο σοπράνο και ορχήστρα εγχόρδων)

Eliezer Elper : Suite
(για σαξόφωνο άλτο, τσέμπαλο και ορχήστρα εγχόρδων)

Β. ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΗ

C. Caravassilis : Rhapsodie Impromptue
(για άλτο σαξόφωνο και πιάνο)

A. CARASTATHIS : CANTILENA
(για σόλο άλτο σαξόφωνο)

A.FERRANTE : ACCESI BAGLIORI
(για σαξόφωνο σοπράνο και πιάνο)

Σ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ : ΓΛΑΡΟΣ
(για σαξόφωνο σοπράνο και πιάνο)

Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ : DUO
(για σαξόφωνο άλτο και πιάνο)

Ν.ΒΙΣΒΙΚΗΣ : FLECHES D’ OR
(για σαξόφωνο σοπράνο και πιάνο)

A.ARGUELLO : RAPSODIC N.2
(για σαξόφωνο άλτο και πιάνο)

Ι.ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ : DANSEUSES CELESTES Op. 80
(για σαξόφωνο σοπράνο και κρουστά)

Μ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ : DIVERTIMENTO GIOCOSO
(για σαξόφωνο σοπράνο και πιάνο)

Κ.ΛΙΓΝΟΣ : THE E.M. SAX BLUES
(για σαξόφωνο άλτο και πιάνο)

Κ.ΛΙΓΝΟΣ : THREE PIECES
(για σαξόφωνο σοπράνο,άλτο και πιάνο)

Σ.ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ : ΤΡΙΟ
(για σαξόφωνο άλτο, βιολί και πιάνο)

Γ.ΓΑΛΙΤΗΣ : OPEN PICTURE
(για σαξόφωνο άλτο και πιάνο)

Ε.ΚΟΚΚΟΡΗΣ : DIPTYCHE
(για σαξόφωνο σοπράνο και πιάνο)

Κ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ : ΑΝΑΛΟΓΑ-ΑΝΤΙΛΟΓΑ
(για σαξόφωνο άλτο και πιάνο)

D.CHEPIL REID : RETRO
(για σαξόφωνο άλτο)

Σ.ΜΑΖΗΣ : FIVE THOUGHTS AND FEELINGS Op.73
(για σαξόφωνο άλτο και πιάνο)